Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 1:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

Adres Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

AAP Advance Assistance in Poland

ul. Walecznych 44 lok. 9

03-916 Warszawa

 

Adres do korespondencji w sprawie odstąpienia od umowy:

AAP Advance Assistance in Poland

ul. Walecznych 44 lok. 9

03-916 Warszawa

 

Ja/ My* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od

umowy sprzedaży/umowy dostawy* następujących rzeczy:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

-

podaję/’podajemy* Numer zamówienia: _______________________, i/lub

-

dowód zakupu/kopię dowodu zakupu

 

*Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez AAP Advance Assistance in Poland niniejszego pisma, stanowiącego

oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:

______________________

*Nie wyrażam/ Nie wyrażamy zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez AAP Advance Assistance in Poland niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Data zawarcia umowy/odbioru:

__________________________

Miejscowość i Data: ___________________________________

Podpis: _____________________________________________

 

*niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl